arete

  • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

    Alătură-te celorlalți 2 abonați.

Archive for the ‘Exercitii de mladiere’ Category

Ego pentru umanitate

Posted by Prof. Sergiu Spătan pe decembrie 6, 2010

Ovidiu FLOREA

Există un gen de cărţi care pot fi oricând luate la o parte de restul literaturii sau istoriei literaturii, şi oricând vor suna la fel de ancestral şi de fundamental. În mod indiscernabil, trezesc în cititor sentimentul că ar fi independente, autarhice, lucru pe care restul lucrărilor nu o fac. Asta nu înseamnă că restul ar fi cancan, ci doar că există un lanţ eonic între opere şi public, şi că unele verigi se sustrag din acesta. Unele verigi sunt singuratice. Unelor verigi le sunt ataşate nume precum William Golding sau Anthony Burgess, iar ficţiunile ce survolează în jurul lor îi protejează de spectrele mondenităţii. O verigă nouă şi insolită se intitulează Secta Egioştilor, iar la attach e trecut Eric-Emmanuel Schmitt, un nume despre care se aude din ce în ce mai mult (romancier şi dramaturg de renume în literatura franceză contemporană, pe care, însă, o depăşeşte cu mult).

Secta Egoiştilor e un roman ce se sustrage înlănţuirii literare prin ficţiunea sa sui generis. Nu prezice, ci detaşează. E un fel de Împăratul muştelor, dar urban şi livresc, hiperlivresc, mai bine zis. Atitudinea egoistă ascunsă în fiecare om, e teoretizată într-un sistem filozofic şi prezentată sub forma unei poveşti cu ramă. Defapt cu mai multe rame, cu rame recurente, ce bântuie călătoria eroului aflat în căutarea unui presupus filozof de la care a început totul. Până şi intriga e oarecum recurentă, deoarece la final eroul descoperă că aparţine unei serii de eroi identici cu el, ce apar mereu o dată la cincizeci de ani pentru a îmbogăţii legenda lui Gaspard Languenhaert, prezumtivul filozof olandez, cu câte-o lucrare literară. Astfel personajul misterios, apare mai întâi ca salonard în Paris, apoi ca îndrăgostit furtunos şi morbid, iar în final geniu ascet, ce trece graniţa fără de întoarcere între excentricitate şi nebunie. Când îi este adus la cunoştinţă că acest Languenhaert este defapt un spectru al unei atitudini sau sistem de idei, protagonistul, Gérard Lagueret,  se trezeşte parcă dintr-un vis metempsihotic şi realizează că se află într-un cerc vicios, în care el, ca cercetător, devine propriul obiect de studiu, propriul personaj. Se află în reflecţia nesfărşită a unei oglinzi în altă oglindă paralelă. Circularitatea e accentuată şi de faptul că naraţiunea este la persoana întâi, cu toate că naratorul ar putea fi oricine. Obsesia cercetării sale îi deschide o poartă către un hiperspaţiu livresc, o lume ocultă, cu care cocheta de mult timp, precum eroul din Eyes wide shut. Această lume este defapt una interioară, susţinută de doctrina egoistă, ce afirmă că există un singur om pe lume, restul oamenilor fiind doar năluciri ale imaginaţiei sale, şi că îi poate face oricând să dispară. Fantomaticul Languenhaert se considera acest unic ins, ce nu putea ieşii din el însuşi pentru că lumea nu există prin sine, ci doar prin el.    Deci viaţa e propriul lui vis, iar concomitent, el e singura realitate. Ridiculitatea şi bizareria acestei concepţii îi urmăreşte pe toţi cei care încearcă să o teoretizeze, de-a lungul timpului, legându-i, epocal, într-un fel de cult sau sectă şi transformându-i în adepţii involuntari ai unei pseudodogme ce pare să stea la baza umanităţii.

Romanul este astfel, o metapovestire axată pe un singur plan, dar cu planuri subsidiare acestuia. Nu e ca la Kafka, un labirint, ci mai degrabă o travee cu mai multe portaluri pe lateral. Conţinutul unei lucrări artisice trebuie să se întrevadă în fiecare moment al formei, precum pixelii pe un display. Forma este, aşadar, translucidă. Dar dacă postmodernismul nu are reguli, atunci sigur nu o va respecta nici pe aceasta. Postmodernul îşi stabileşte propriile reguli pentru ce va fi fost făcut şi este un obiect prin care se invocă imprezentabilul în prezentarea însăşi. Dar pentru că aceste reguli apar după finalizarea operei, ca o consecinţă a ei, textul în sine, e scris mult prea devreme. Paradoxul viitorului anterior pare să se aplice şi romanului Secta Egoiştilor, pe de o parte din privinţa poveştilor, ce se completează şi reactualizează la infinit, iar pe de altă parte, epicentrul personajului misterios. Acesta apare şi reapare la intevale exacte de timp, ca şi când totul ar fi fost stabilit dinainte. Tocmai spectralitatea lui e cea care contribuie la firul narativ, modificându-l. Cu toate că sunt doar livreşti, apariţiile sale au rol de reset aparent al legendei, adică flash-backuri în conştiinţa istorică a umanităţii. Gaspard, personajul misterios, se află sub efectul de vizieră, la fel ca fantoma din Hamlet, de aceea e şters din orice document oficial, el fiind condus de alte forţe, independente isoriei.

Deşi traducerea e deficitară (se folosesc termeni perimaţi: „caldarâm”, „plămădit”, „slobozie”), iar rezumatul de pe ultima copertă e mai mult decât facil, nu trebuie să fim opriţi de nici un impediment în lectura unei cărţi mitice. Când prin înlănţuirea lecturilor ajungem la o verigă singuratică, e bine să ne putem detaşa de tumultul pleiadelor, pentru a putea respira aerul unui nou început.

Publicitate

Posted in Cuvinte la revizie | 1 Comment »

ELOGIUL EI

Posted by earete pe iulie 13, 2010

Doar cu Ea cutreieram abisul,

doar cu Ea băteam nopţi lungi cu pasul,

doar cu Ea eram metecul şi proscrisul

şi cu Ea mi-a stat şi-ntâia oară ceasul.

Cu stranie şi şăgalnică purtare,

cu pasul ei ca vântul ce oftează

cu braţele ca goarne funerare

cu ochii ei ce mă înnamorează.

Cu şoapta ei ca izul unui pervers parfum

cu trista ei târzie boare ce mă-mbată,

cu silueta ei de damă deocheată,

şi sufletu-mi ce-mi-ngână că e pătat de-acum.

Cu-o lacrimă şi-un zâmbet mă cucerea amar

stătea întinsă-n mine, mă cuprindea etern,

A FI-ul meu mi-l face un preaiubit calvar

Iar eu, îndrăgostitul, orbit de-al ei refren.

Doar cu Ea mi-a stat întâia oară ceasul,

Doar cu Ea-i postumul de-acum ce va să vie,

Cu ea în nopţi aud cum îşi ridică glasul,

Toate pentru mine, la moarte mă învie.

Mihai CĂTANĂ

Revista Arete, nr. 1, 2010

Posted in Cogito, Exercitii de mladiere | Leave a Comment »

Ecografia credinţei şi tomografia raţiunii

Posted by earete pe iulie 13, 2010

Adi ADAM

Ca în orice altă dispută, şi în dezbaterea «Credinţă – Raţiune» taberele tânjesc după un verdict şi cer soluţii în procente. Cei echilibraţi sau cei capabili de o virulenţă optimizată îndeamnă totuşi la temperanţă şi le propun pe ambele drept soluţii, dar categoria aceasta duce, de cele mai multe ori, lipsă de prea mulţi reprezentanţi. Cei mai mulţi însă doresc să se facă definitiv electroliza între cele două şi militează pentru specificarea riguroasă a limitelor fiecăreia. Refuzând să adopte moderaţia ca principiu de fapt ei cer răspunsul ultim la întrebarea “Credinţa sau Raţiunea?”. Alţii, mai scrupuloşi în intransigenţa şi realitatea lor, ajung chiar să scrie cu literă mare componenta de care sunt mai apropiaţi.

Articolul complet in: Revista Arete, nr. 1, 2010

Posted in Cogito, Exercitii de mladiere | Leave a Comment »

Semper fi

Posted by earete pe iulie 13, 2010

Adriana IZBAȘA

Umbrele odată

acoperite de culori,

Dansează acum in haosul

Lipsit de pudori…

Te şochează zborul lor

efemer

Atât de tăcut si atât de

sever…

Rămâi cu un gând de

Străveche copilărie

Unde nimeni nu vrea să te

mai stie

Te marchează zâmbetul

victorios

Atât de cald si atât de

dureros

Se mişcă pietrele vechilor

prietenii

Frângându-le crucile în

Spinii… mii şi mii

Nu mai confesezi nimănui

de-ai vrea sa vii

atât de aproape…semper fi.

Revista Arete, nr. 1, 2010

Posted in Cogito, Exercitii de mladiere | Leave a Comment »

Între bine şi rău ca între doi tâlhari

Posted by earete pe iulie 13, 2010

Daniel ILIE

Trebuie să încep prin a mă întreba “ce este binele?”. Întrebare legitimă, chiar dacă, numai punând-o, înseamnă să postulez că binele este. Lucrurile sunt bune dacă îndeplinesc scopurile pentru care au fost proiectate, construite, create. O umbrelă e bună, dacă prin ea nu trece ploaia şi nu mă udă. Când vine vorba despre o acţiune sau un comportament uman, binele generat poartă o amprentă morală. După studiile antropologice ale lui Rousseau, omul este singurul animal dotat cu conştiinţă de sine şi cu voinţă proprie. Mergând pe urmele lui Rousseau şi trecând mai departe, Kant spune că omul, ca să devină moral, trebuie să se împotrivească pornirilor naturale, egoiste, şi că trebuie să vrea să facă un bine care să fie universal valabil.

Articolul complet in: Revista Arete, nr. 1, 2010

Posted in Cogito, Exercitii de mladiere | Leave a Comment »

Jurnal filosofic

Posted by earete pe iulie 13, 2010

Adriana IZBAŞA

Trăiesc într-o staţie argintie… aşteptând trenul spre Paradis. În jur e plin de demoni înfricoşători şi descurajatori, dar durerea provocată de aceştia nu mă va dărâma, pentru că în suflet păstrez acele zile însorite… pline de speranţă.

Viaţa stă în faţa mea… e înaltă… şi are ochii albaştri… sau poate nu aceasta e viaţa mea?…

Cu toate că răsăritul e departe, atât de departe… păstrez raza Lunii în suflet pentru a mă îndruma pe cale, pentru a-mi îndruma gândurile, pentru a-mi lumina visurile disperate…

Aud trenul venind… şi simt şfârşitul atât de aproape… Acum simt intens acea teamă pe care am negat-o întotdeauna, dar sunt fericit(ă) pentru că ştiu că trenul va veni… Aşa că, voi aştepta plin(ă) de speranţă şi voi continua să visez profund…

Revista Arete, nr. 1, 2010

Posted in Cogito, Exercitii de mladiere | Leave a Comment »

OM ŞI DESTIN

Posted by earete pe iulie 13, 2010

Mihai CĂTANĂ

Emil Cioran îşi începe eseul „Omul fără destin” cu o avertizare: „Să nu aveţi încredere în omul care nu este sau care nu poate deveni un caz”. Ce înţelege Cioran prin „omul caz”? Pentru „nihilistul veacului XX”, devine un caz doar acel om care se înalţă la propria lui esenţă, doar acela care îşi asanează băltirea mediocrităţii şi îşi defrişează buruienile ignoranţei faţă de propria-i curgere spre moarte. Doar un astfel de om reuşeşte să înţeleagă ceea ce înseamnă cu adevărat „a avea destin”. Pentru marea gloată, destinul este înţeles şi asumat într-o accepţiune vulgară, aceea a unei parcurgeri de modalităţi şi forme obişnuite de existenţă. Această parcurgere „oarbă” dovedeşte doar o consumare inutilă a vieţii, la un nivel de suprafaţă, fără tresăriri sau cutremurări ale fiinţei. O atare vieţuire nu-l scoate pe om din anonimatul general, ci îl poartă în dulcile legănări ale ignoranţei. Din contră, pentru Cioran, destinul este expresia unei fatalităţi personale, individuale şi revelatoare.

Articolul complet in: Revista Arete, nr. 1, 2010

Posted in Cogito, Exercitii de mladiere | Leave a Comment »

Procesul de deconstrucţie a creştinismului prin introducerea filosofiei greceşti

Posted by earete pe iulie 13, 2010

Adi Adam

Prima întâlnire reală dintre filosofia greacă şi creştinism s-a produs în Areopag, odată cu încercarea lui Pavel de a evangheliza Atena. Pavel, un bun cunoscător al culturii greceşti, a adoptat un discurs pe înţelesul grecilor, adecvându-şi mesajul creştin la rigorile conceptuale şi culturale ale locului în care se găsea. Astfel, în încercarea de a-i edifica pe filosofii greci cu privire la învăţătura lui nouă și cu privire la apartenenţa omului, Pavel citează din Aratus (poet elenist de factură stoică) : „Căci, într-adevăr, din stirpea lui suntem” (Phainomena 5).

Articolul complet in: Revista Arete, nr. 1, 2010

Posted in Cogito, Exercitii de mladiere | Leave a Comment »

Simţul comun şi contemporanii

Posted by earete pe iulie 13, 2010

Ovidiu FLOREA
Prima traducere în limba română a cărţii lui Henry B. Veatch, Aristotel. O apreciere contem-porană, îi aparţine lui Claudiu Mesaroş (Galaxia Gutenberg, 2008). Se pare că timp de 34 de ani de la apariţia ei în America, nimeni nu s-a mai încumetat să o traducă. Probabil că nu face parte din cărţile de interes naţional, dar relevanţa ei la nivel mondial, în domeniul filosofiei mai ales, e indiscutabilă. Poate că unele opere sunt sortite să se descopere mai târziu (în unele ţări cel puţin).

Posted in Cuvinte la revizie, Exercitii de mladiere | Leave a Comment »

Relatia viaţă-moarte ilustrată în filmele lui Pasolini

Posted by earete pe iulie 13, 2010

Alina CIRIC

Ca o formă alternativă a exprimării de sine, cinema-ul este văzut de Pasolini ca o scriere cu realitatea (writing with reality), un “cinema al poeziei”, pe măsură ce regizorul este capabil să manipuleze din punct de vedere stilistic cinema-ul pentru formele exprimării de sine. Astfel încât, filmul ajunge la Pasolini ca o manieră de a interveni în realitate, sau de a răspunde acesteia, întregind un cinema ce împleteşte liricul cu poeticul, poeticul cu ideologicul, pasiunea cu analiza.

The mark which has dominated all my work is this longing for life,

this sense of exclusion, which doesn’t lessen but augments this love of life”

Pasolini, Journal

Articolul complet in: Revista Arete, nr. 1, 2010

Posted in Cuvinte la revizie, Exercitii de mladiere | Leave a Comment »